Dane firmy » Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników

     Burmistrz Miasta Ozorkowa wykonuje wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników.

 

Rada Nadzorcza

     W skład Rady Nadzorczej Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wchodzą następujące osoby:

Przewodniczący - Sergiusz Glamkowski

Zastępca Przewodniczącego - Andrzej Karolak

Sekretarz - Izabela Banasiak

Członkowie - Janusz Kłos, Maciej Kucharski

 

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Grzegorz Stasiak

 

 Prokurenci

Tomasz Wydrzyński

Krzysztof Szaciłowski

Iwona Kotecka