WFOŚiGW » do 31.12.2013 r.

WFOŚiGW w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków.

Umowa nr 596/OW/S/2013 z dnia 30.10.2013 r.

Wartość ogólna zadania: 9.498.420,00 zł

Wysokość dofinansowania: 438.181,00 zł

Dofinansowanie w formie pożyczki pomostowej.

Projekt obejmuje wybudowanie:

1. Kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 400, 300 i 200 o łącznej długości 15.143,33 mb, w tym przykanaliki sanitarne o średnicy Ø 150 i 200 w ilości 791 sztuk.

2. Sieci wodociagowej o średnicy Ø 160, 150, 110 i 80 o łącznej długości 3.388,54 mb, w tym przykanaliki sanitarne o średnicy Ø 40, 50 i 63 w ilości 106 sztuk.

Termin rozpoczęcia: 04.08.2010 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.11.2013 r.

 

Modernizacja stacji wodociagowej w Ozorkowie w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków".

Umowa nr 604/GW/P/2012 z dnia 20.12.2012 r.

Wartość ogólna zadania: 2.805.612,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1.445.405,00 zł - pożyczka pomostowa oraz 907.075,00 zł - pożyczka (łącznie 2.352.480,00 zł).

Dofinansowanie w formie pożyczki pomostowej i pożyczki.

Projekt obejmuje wybudowanie:

Modernizacja stacji wodociągowej (Stacja Uzdatniania Wody).

Modernizacja zbiorników wody pitnej.

Kanalizaci sanitarnej w ul. Konopnickiej o średnicy Ø 200 o łącznej długości 620,74 mb, w tym przykanaliki sanitarne o średnicy Ø 150 i 200 w ilości 44 sztuk.

Termin rozpoczęcia: 28.02.2013 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.11.2014 r.

 

Zakup śmieciarki do wywozu nieczystości stałych gromadzonych w sposób selektywny.

Umowa nr 46/OZ/P/2011 z dnia 04.11.2011 r.

Wartość ogólna zadania: 531.500,00 zł

Wysokość dofinansowania: 383.000,00 zł

Dofinansowanie w formie pożyczki.

Projekt obejmuje zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów zbieranych w sposób selektywny.

Termin rozpoczęcia: 26.08.2011 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.11.2011 r.

 

Zakup śmieciarki do wywozu nieczystości stałych.

Umowa nr U10130/04225 z dnia 21.12.2010 r.

Wartość ogólna zadania: 531.500,00 zł

Wysokość dofinansowania: 93.920,00 zł

Dofinansowanie w formie umożenia.

Projekt obejmuje umożenie części pożyczki, które zostanie przeznaczone na zakup śmieciarki do wywozu nieczystości stałych.

Termin rozpoczęcia: 26.08.2011 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.11.2011 r.

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy wodociagowych w ul. PL. Jana Pawła II w Ozorkowie 

Umowa nr 69/OW/P/2007

Wartość ogólna zadania netto: 139.000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 112.000,00 zł

Dofinansowanie w formie pożyczki.

Projekt obejmuje:

x

 

 

x

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa wokół Placu Jana Pawła II i ul. Starzyńskiego wraz z przzyłączami do posesji

Umowa nr 172/OW/P/2006

Wartość ogólna zadania netto: .000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 365.900,00 zł

Dofinansowanie w formie pożyczki.

Projekt obejmuje:

x

Likwidacja kotłowni lokalnej.

Umowa nr 70/OA/P/2006 z dnia

Wartość ogólna zadania netto: 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 162.974.51 zł

Forma Dofinansowanie w formie pożyczki.

Projekt obejmuje:

 

Projekt obejmuje wybudowanie:

1. Kanału sanitarnego o średnicy Ø 400, 300 i 200 o łącznej długości 15.143,33 mb, w tym przykanaliki sanitarne o średnicy Ø 150 i 200 w ilości 791 sztuk.

2. Sieci wodociagowej o średnicy Ø 160, 150, 110 i 80 o łącznej długości 3.388,54 mb, w tym przykanaliki sanitarne o średnicy Ø 40, 50 i 63 w ilości 106 sztuk.

 

Galeria zdjęć: