WFOŚiGW » od 01.01.2014 r.

WFOŚiGW w Łodzi nowy

www.zainwestujwekologie.pl

Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

 

Dofinasowanie na budowę sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków w ul. Kościelnej oraz Pl. Jana Pawła II w Ozorkowie.

Umowa nr U16029/11046 z dnia 22.11.2016 r.

Wartość ogólna zadania: 235.320,15 zł

Wysokość umożenia: 150.442.40 zł

Dofinansowanie w formie umożenia pożyczki.

Projekt obejmuje wybudowanie sieci cieplowniczej z rur preizolowanych z przyłączami do budynków przy ul. Kościelnej 1, 3, 5 i 7 oraz Pl. Jana Pawła II 5 i 6 o łącznej długości 449,43 mb.

Termin rozpoczecia: 29.05.2017 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 07.08.2017 r.

 

Dofinasowanie na wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji miasta Ozorków - 2015.

Umowa nr 613/OW/D/2015 z dnia 19.11.2015 r.

Wartość ogólna zadania: 374.204,96 zł

Wysokość dofinansowania: 184.822.00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji.

Projekt obejmuje wybudowanie 108 sztuk przyłączy o łącznej długości 1.080,68 mb.

Termin rozpoczecia: 06.08.2015 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 12.11.2015 r.

 

Dofinasowanie na wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji miasta Ozorków.

Umowa nr 726/OW/D/2014 z dnia 14.11.2014 r.

Wartość ogólna zadania netto: 411.280,02 zł

Wysokość dofinansowania: 204.376.65 zł

Dofinansowanie w formie dotacji.

Projekt obejmuje wybudowanie 143 sztuk przyłączy o łącznej długości 1.460,70 mb.

Termin rozpoczecia: 23.09.2014 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 02.06.2015 r.

 

Galeria zdjęć: