Wiadomości » Aktualności

"Dofinansowanie na wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego dla aglomeracji miasta Ozorków"

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków w 2014 r. na zadanie:

"Dofinansowanie na wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego dla aglomeracji miasta Ozorków"

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu priorytetowego pn. "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego".
Kwota wsparcia wynosi do 50 % kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł.

Okres składania wniosków: od 28.02.2014 r. - do 06.06.2014 r.

Ozorków dn. 31.03.2014r. - załączniki

 

Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie

25 marca 2013 r. Zarząd Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi aneks Nr POIS.01.01.00-00-006/10-01 do umowy o dofinansowanie z dn. 20 sierpnia 2010 r. Nr POIS.01.01.00-00-006/10-00 projektu pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I. Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

 

Odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej, Cichej, Krótkiej i Nowkokrzeszewskiej

30.11.2012 r. nastąpił odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej, Cichej, Krótkiej i Nowokrzeszewskiej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej".

Odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zgierskiej

13.09.2012 r. nastąpił odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zgierskiej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej".

Odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Średniej i Dębowej

30 listopada 2011 r. nastąpił odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Średniej i Dębowej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej".

Odbiór końcowy zadania nr 1

15 listopada 2011 r. nastąpił odbiór końcowy zadania nr 1 pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga".

Odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Praga

15 listopada 2011 r. nastąpił odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Praga dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga".

Odbiór częściowy wodociągu w ul. Łęczyckiej, Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek i Praga

15 listopada 2011 r. nastąpił odbiór częściowy wodociągu w ul. Łęczyckiej, Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek i Praga dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga".

Odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej, Liściastej, Świerkowej i Wiatracznej

31 sierpnia 2011 r. nastąpił odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej, Liściastej, Świerkowej i Wiatracznej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej".

Odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i Zagajnikowej

29 sierpnia 2011 r. nastąpił odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i Zagajnikowej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej".

Odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Podleśnej

09 czerwca 2011 r. nastąpił odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Podleśnej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej".

Odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w Grzybowej

03 czerwca 2011 r. nastąpił odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej".

Odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej i Kolejowej

30 maja 2011 r. nastąpił odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej i Kolejowej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga".

Podpisanie umowy dla zadania nr 11

30 marca 2011 r. podpisano umowę na "Usługi - nadzór inwestorski dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji miasta Ozorków" z firmą: Firma Drogowa Projektowo - Wykonawcza MAG - BUD, Piotr Grzyb w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 47795-2011.

Przekazanie terenu budowy dla zadania nr 1

25 marca 2011 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga".

Przekazanie terenu budowy dla zadania nr 2

16 marca 2011 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej".

Podpisanie umowy dla zadania nr 1

11 marca 2011 r. podpisano umowę na "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga" z konsorcjum firm: Lider: Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Budownictwo Ogólne i Drogowe, Jacek Jańczyk, Partner: P.P.H.U. "WOD - KAN", Florczak Włodzimierz w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE nr 2010/S 252-387998.

Podpisanie umowy dla zadania nr 2

23 lutego 2011 r. podpisano umowę na "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej" z firmą: P.U.H. Wodociągi i Kanalizacje, Krzysztof Kuciński w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE nr 2010/S 228-348495.

Odbiór końcowy zadania nr 3

20 października 2010 r. nastąpił odbiór końcowy zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa - kolektor sanitarny w ul. Granicznej".

Podpisanie umowy o dofinansowanie

20 sierpnia 2010 r. Zarząd Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków".